Last Update:17 маја 2021 Arhiva vijesti
Nov 16 2018

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске, број: 40/13, 106/15 и 03/16), и Одлуке Скупштине оп.. Прочитај више