Ženski aktivizam u prevenciji nasilnog ekstremizma

ženski aktivizam,jpg
Jul 03 2020

Udruženje žena Derventa ,u saradnji  sa partnerskom organizacijom  „Đurđevak“ iz Liješća,opština Brod, realizuje projekat  „Ženski aktivizam u prevenciji nasilnog ekstremizma“, koji se finansira iz Figap II programa.

Glavni cilj projekta je uloga i učešće žena u prevenciji nasilnog ekstremizma ,sprečavanju  govora mržnje  te promociji dijaloga i nenasilnog rješavanja konflikta.Projekat  se realizuje u ženskim organizacijama dobojske regije u RS i u Federaciji BiH.

Uloga  žena i ženskih organizacija na novom polju djelovanja je ogromna i pozvane su  da se edukuju i osnaže za aktivno učešće u promociji i očuvanju mira  i sigurnosti u svojim zajednicama i u BiH i da senzibilizuju  javnost o važnosti  učešća žena u očuvanju mira i sigurnosti  kao civilizacijske i lične odgovornosti .Mir i sigurnost se ne mogu graditi bez aktivnog učešća žena .Aktivizam žena u izgradnji mira i sigurnosti je veliki i važan,ali malo vidljiv.

Žene djeluju bez buke ,komuniciraju i grade mostove među ljudima  i ne traže veliku promociju. Iako im je uloga u očuvanju mira i sigurnosti nemjerljiva,u javnosti se o tome malo zna. Veoma je važno fokusirati se na metode komunikacije ,posebno na društvenim mrežama koje promovišu saradnju,razumijevanje i zajedničke ideje i inicijative protiv govora mržnje.                                                                                                     Ovim projektom uticaće se na povećanje svjesnosti zajednice i društva o aktivnom građanstvu  sa naglaskom na važnost uključivanja žena i djevojaka u rješavanju konflikta i opredijeljenosti ka mirovnim rješenjima na nivou porodice ,zajednice i društva u cjelini.