Usvojen Program razvoja sporta u periodu od 2019.do 2023.godine

mala-olimpijada-derventa1
Feb 19 2019

Programom razvoja sporta  opštine Derventa  za period od 2019.do 2023.godine  utvrđeno je trenutno stanje u oblasti  sporta u opštini,izvršena analiza kapaciteta opštine  uz analizu sportske infrastrukture , utvrđeni prioritetni programi razvoja sporta kao i načini sprovođenja i praćenja razvoja sporta u ovom periodu. Ovaj  Program daje osnovu za planiranje aktivnosti koje se moraju preduzeti kako bi se osigurao dalji  razvoj sporta.

. Programom se predviđa da će do 2023.godine najmanje 30 posto građana biti uključeno u sportske aktivnosti , bilo da se aktivno ili rekreativno bave sportom. Ovakav razvoj sporta trebao bi da bude praćen i izgradnjom odgovarajućih objekata  i stručnim kadrovima.

  Na području opštine danas djeluje 31. sportsko udruženje i kolektiv.  Opština ima relativno malo sportskih kapacitet a za održavanje zvaničnih sportskih takmičenja. Najveći kapacitet je Sportsko –kulturni centar Derventa , u kojem trenutno aktivno treniraju fudbaleri, košarkaši, odbojkašice,rukometaši, karatisti i stonoteniseri,a u zimskom periodu  i mladi fudbaleri. Na raspolaganju sportistima su i dvije školske dvorane,a borilački klubovi treniraju  u preuređenim privatnim salama za treniranje. Infrastrukturni kapaciteti za plivanje, kuglanje, tenis, rukomet ,mali fudbal nalaze  se u privatnom Sportsko rekreativnom centru „Olimp“.Krajem prošle godine otvoren je i pomoćni teren sa vještačkom travom na igralištu FK „Tekstilac“, a značajna sredstva su usmjerena i na izgradnju sportskih terena u ruralnim područjima.

Glavni prioriteti  u razvoju sporta biće usmjereni  na  razvoj školskog i rekreativnog sporta kroz omasovljenje škola sporta i sportskih sekcija, vrhunskog sporta i pružanje finansijske podrške vrhunskim i perspektivnim sportistima putem donacija sponzorstva i stipendija ali i ažuriranje lista perspektivnih i vrhunskih sportista,unapređenje rada sa djecom i mladima sa invaliditetom i povećanje njihove uključenosti u sportske aktivnosti, razvoj sporta u ruralnim područjima,održavanje značajnih sportskih manifestacija, razvoj stručnih kadrova u derventskom sportu kao i popularizacija sporta među ženskom populacijom. Potrebno je veliku pažnju posvetiti  zdravstvenoj zaštiti sportista kroz formiranje modela pružanja liječničke brige za sportiste organizovanjem interdisciplinarnog pristupa pri  doktorskom pregledu sportista. Razvoj sporta svakako treba da prati i izgradnja novih sportskih objekata i sadržaja u gradskom i ruralnom području,rekonstrukcija postojećih objekata i rješavanje vlasništva nad sportskim objektima i nabavka opreme. Posebna pažnja biće posvećena  održavanju tradicionalnih sportskih manifestacija koje finansira opština Derventa.

Realizacija planiranih aktivnosti može biti otežana nedostatkom školskih sportskih dvorana, nedostatkom finansijskih sredstava za obnavljanje sportske infrastrukture i finansiranja projekata u sportu  pošto je lokalna uprava glavni izvor finansiranja sportista i sportskih kolektiva te nedostatkom uslova za bavljenje baznim sportovima atletikom i gimnastikom i  nedovoljna povezanost sportskih kolektiva sa privatnim sektorom. Svakako, može se javiti potreba za većim finansijskim učešćem roditelja u bavljenju sportom djece i mladih , problem održivog finansiranja profesionalnih klubova kao i miješanje profesionalnog i amaterskog sporta.

Sprovođenje Programa biće u nadležnosti radnog tijela ,kojeg imenuje Načelnik opštine  i ono će biti u  obavezi da Načelniku podnese izvještaj o sprovođenju Programa.

Program o razvoju sporta opštine Derventa za period od 2019.do2023. usvojen je na 24. sjednici  Skupštine opštine, održanoj 12.februara 2019. godine.