Usvojen plan korišćenja sredstava za podsticaje u poljoprivredi u 2021.godini

poljoprivreda 2021
Jun 02 2021

Gradska Skupština je na petoj sjednici usvojila „Plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela na području Grada Derventa za 2021.godinu“. Ovim Planom obezbjeđuju se sredstva  iz budžeta grada  u ukupnom iznosu od 498.300 KM i biće  dodijeljena  licima i drugim subjektima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Svrha podsticaja u poljoprivedi je pružanje podrške  u stvaranju uslova za povećanje obima proizvodnje , povećanje broja samoodrživih poljoprivrednih proizvođača te jačanje ekonomskog položaja poljoprivrednih proizvođača.

U protekloj 2020.godini u budžetu opštine su bila planirana sredstva u iznosu od 350.000 KM za podsticajni razvoj poljoprivrede i sela, a na osnovu pristiglih  zahtjeva korisnika koji su ispunili uslove ,isplaćeno je ukupno 304.020 KM.

U periodu od 2004.do 2020.godine za podsticaje u poljoprivredi je iz opštinskog budžeta izdvojeno 4,1 milion maraka dok su sredstva sa republičkog nivoa iznosila  25,3 miliona maraka.

Sredstva za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela biće dodijeljena  na osnovu  Pravilnika ,kojim će biti regulisani uslovi koji moraju biti ispunjeni  da bi sredstva bila odobrena.  Pravilnik o raspodjeli sredstava donijeće Gradonačelnik , koji će imenovati i Komisiju za podsticaj. Komisija će utvrditi ispunjenost kriterijuma te visinu podsticajnih sredstava i načine isplate istih.

Planom je određeno pet oblasti poljoprivrede u okviru kojih će biti realizovana  sredstva.

Sa ciljem povećanja obima i produktivnosti biće obezbijeđena sredstva  za podršku tekućoj poljoprivrednoj  proizvodnji, u okviru koje je planirano do 350.000 KM direktnoj stočarskoj proizvodnji  kao podsticaji  za priplodnu stoku, za proizvodnju mlijeka, za proizvodnju mesa, za uzgoj i proizvodnju ribe ,pčelarskoj proizvodnji  te podsticaj za formiranje mini farmi i specifičnim vrstama poljoprivredne proizvodnje. Za direktnu podršku biljnoj proizvodnji planiran je iznos do 35.000 KM kao podsticaj za uzgoj ljekovitog ,aromatičnog ,začinskog,industrijskog bilja i heljde , za proizvodnju povrća i cvijeća u zatvorenim prostorima i na  otvorenom i podsticaj za organsku proizvodnju.

Sredstva u iznosu do 63.300 KM planirana su za investicije na poljoprivrednim gazdinstvima kao podrška dugoročnom razvoju ,a odnose se na  izgradnju staklenika i plastenika, podizanju višegodišnjih zasada i nabavku proizvodno tehnološke opreme.

Za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ,zakupa i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske  planiran je iznos do 20.000 KM. Sredstva su namijenjena za ispitivanje i poboljšanje plodnosti zemljišta, uređenje degradiranih i zapuštenih zemljišta i za sprovođenje postupka za dodjelu  zemljišta u svojini  Republike Srpske u zakup.

Planirani iznos za podsticanje organizovanih oblika poljoprivrednih proizvođača  je do 10.000 KM, a za podršku  sufinansiranju  projekata u poljoprivredi  iznos do 20.000 KM.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti će putem sredstava informisanja i putem oglasne ploče u zgradi gradske uprave obavijestiti registrovane poljoprivredne proizvođače o usvojenim podsticajnim mjerama i kriterijumima koji moraju da budu ispunjeni da bi sredstva bila odobrena.