Učenici OŠ “Nikola Tesla” će nastavu pohađati u prostorijama srednjih škola i OŠ “19.april

sastanak za oš nikola tesla
Jan 20 2021

Načelnik opštine Milorad Simić održao je danas sastanak sa direktorima dvije osnovne i dvije srednje škole u Derventi, a u vezi  organizacije nastave za učenike  OŠ „Nikole Tesle“. Naime, objekat  škole je pretrpio  oštećenja u zemljotresu krajem decembra i na osnovu mišljenja Ministarstva prosvjete i kulture i  Opštinske komisije za procjenu štete nije bezbjedan za učenike i zaposlene u školi pa samim tim ni za održavanje nastave . Nakon razmatranja novonastale situacije,  dogovoreno je da se uputi dopis Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju  sa zahtjevom da  pregledaju objekat i daju  mišljenje o trenutnom stanju objekta. S obzirom da nastava u drugom polugodištu počinje sutra ,21.01.2021.godine i da se ista ne može održavati u prostorijama ove škole, odlučeno je da  nastava u četvrtak i petak bude organizovana online ,a od ponedjeljka 25.01.2021.godine da se  organizuje u OŠ „19.april“, Srednjoškolskom centru „Mihajlo Pupin“, Stručnoj i tehničkoj školi i Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“.

Direktor OŠ „Nikola Tesla“ Ljubiša Đurić je istakao da su već obavljeni razgovori sa direktorima pomenutih škola i da je napravljen raspored odvijanja nastave kako za učenike ove škole tako i za učenike Muzičke škole, učenike specijalnog odjeljenja i korisnike produženog boravka.

„Posljedice zemljotresa koji se desio u  hrvatskoj  Petrinji  osjetio se i u Derventi i naša centralna škola je pretrpjela određena oštećenja .Opštinska komisija je izašla na lice mjesta i utvrdila oštećenja. Mišljenje komisije je da škola trenutno nema opasnost od rušenja i urušavanja  ali da usljed novih seizmičkih pomjeranja ne bi bila bezbjedna za učenike i radnike škole. Stoga smo na sastanku sa pomoćnikom ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje juče u Modriči prezentovali to mišljenje komisije na osnovu kojeg nam je pomoćnik ministra rekla da škola nije bezbjedna za početak drugog polugodišta. Stoga smo u dogovoru sa ministarstvom odlučili da koristimo prostorije u srednjim školama  i jedan dio učionica u OŠ „19.april“.

U četiri učionice u OŠ „19 .april“ ići će učenici prvih razreda, a učenici ostalih razreda će nastavu pohađati u SŠC „Mihajlo Pupin“ i Stručnoj i tehničkoj školi. Tamo ćemo koristiti 34 učionice i tu je popunjen kapacitet. Imamo jedno odjeljenje  specijalno koje će biti u Centru „Budućnost“.U osnovnoj školi  će biti znači četiri odjeljenja  prvačića i šest  grupa poduženog boravka.
Što se tiče termina početka nastave za učenike viših razreda planirana su dva i to u 13,30 i 14,10 i moramo se uskladiti sa prvom smjenom srednjoškolaca  jer poslije njihove nastave potrebno je izvršiti dezinfekciju škole  i krenuti sa nastavom“, rekao je Đurić te dodao da je dogovor bio da se za potrebe Muzičke škole  koriste prostorije u objektu stare Gimnazije  ali o svim terminima početka i mjesta održavanja nastave učenici će biti obaviješteni  na vrijeme.

U Centralnoj školi ostaje Uprava ,s tim što će svaki dan jedan od članova uprave biti raspoređen u srednje i osnovnu školu da bude prisutan u toku odvijanja nastave.