U Domu zdravlja počinje testiranje brzim antigenskim testovima

antigenski test -1
Jan 15 2021

Od danas počinje testiranje brzim  antigenskim  testovima na Covid -19(Covid -19 Ag test) u Domu zdravlja u Derventi.  Test za određivanje antigena iznimno je vrijedan  dijagnostički test sa visokom specifičnošću(99,68%) i ulazi u krug testova koji se rade u neposrednom kontaktu sa pacijentom i za koji se rezultati dobiju nedugo nakon testiranja.

Testiranje će se vršiti u Službi za biohemijsko-hematološku laboratorijsku dijagnostiku  uzimanjem  brisa nosa. U ovoj službi se mogu uraditi i serološka testiranja, IgM i  IgG antitijela na Covid -19 i cijena ovih testiranja je 40,00 KM.

„Cijena brzih antigenskih testova na Covid -19 iznosi 40,00 KM .Usluga će se pružati u terminu od 10,30 -12,30 časova. Zakazivanje za ovu  uslugu nije neophodno ,a ukoliko pacijenti žele mogu zakazati na telefon 053/ 331 023 ,lokal 105. Rezultati antigenskog brzog testa na Covid-19 i serološkog testa na IgM i IgG  antitijela  će biti gotovi istog dana, poslije 13 časova“, sapšteno je iz Doma zdravlja.

Preporuka za testiranje brzim antigenskim testom je najkasnije do 5.dana  od pojave simptoma dok je za serološko  testiranje na  antitijela potrebno da prođe 15 dana od pojave simptoma.

Pacijenti koji imaju simptome(temperatura, gubitak čula okusa i mirisa, glavobolja, kašalj, bolovi u mišićima) treba da se jave u Respiratornu ambulantu  i tamo će moći ,uz vađenje krvi , da urade Covid-19  brzi  antigenski test.