Testirano više lica zbog sumnje na infekciju korona virusom

Apr 04 2020

“Na dan 04.04.2020.  u 7 časova na području Opštine Derventa pod nadzorom je ukupno 251 lice.Devetnaest  lica se nalazi u karantinu, dok je ostalima naložena kućna izolacija.

Jedna osobaje oboljela od COVID-19. Opšte stanje pacijenta je dobro i nalazi se u izolaciji u Studentskom centru u Banjaluci.

Dva pacijenta su hospitalizovana u bolnici „Sveti Apostol Luka“ u Doboju, zbog sumnje na infekciju izazvanu korona virusom. Testovi na korona virus za ova dva pacijenta su u radu.

Tokom prethodna 24 časa pod nadzor je stavljeno 6 lica.

Za 39 lica je istekao period nadzora.

Nalazi za tri pacijenta koji su testirani 31.03.2020. i 01.04.2020. su uredni.

Juče su testirana tri lica iz kontakta sa oboljelim i njihovi nalazi su u radu.

Tokom 03.04.2020. izvršena je dezinfekcija prostorija karantinana Plehanu, Mikrokreditne organizacije EKI, NUR-Trans, K-Uni,Zonex, Art-line, Nivex, pekara Ilić”.

Dana 03.04.2020. godine opštinska inspekcija i komunalna policija, izvršila je 3 kontrole provođenja mjera izolacije, gdje je sačinjeno 3 zapisnika.

Dva lica nisu postupala u skladu sa rješenjima republičkog zdravstvenog inspektora i izvještaji o prekršaju su dostavljeni nadležnim organima.

Opštinski inspektori su vršili kontrolu poštovanja Naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji opštine, gdje je utvrđeno da se poštuje navedena Naredba.

Dana 03.04.2020. godine Teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa izvršila je pranje i dezinfekciju ukupno 29 ulica sa trotoarima.

Dana 03.04.2020. godine OO Crvenog krsta zaprimila je dva zahtjeva lica starijih od 65 godina i angažovan je jednan volonter ,koji je posjetio navedena lica i realizovao sve njihove zahtjeve.