RUKOVODSTVO

Predsjednik Skupštine opštine: Marijan KLЈAJIĆ.
telefon: 053/315-120, 00387/66 717-400, e-mail: predsjednik@derventa.ba

Predsjednik Skupštine opštine zastupa i predstavlja Skupštinu opštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava.

RUKOVODSTVO

Potpredsjednik Skupštine opštine: Slaven GOJKOVIĆ.
Potpredsjednik Skupštine opštine zamjenjuje predsjednika Skupštine opštine u slučaju njegove spriječenosti.
E-mail: slaveng75@gmail.com

BIOGRAFIJA

                           
Rođen je 15.05.1975. godine u Derventi.
Po nacionalnosti Srbin, državljanin RS- BiH.
Oženjen
Završio Šumarski fakultet-opšti smjer na Univerzitetu u Banjoj Luci i stekao stručno zvanje- Diplomirani inženjer šumarstva    

OBRAZOVANJE:

  • Osnovnu školu završio 1989. godine u OŠ „Đorđo Panzalović“ u Osinji gdje je i živio.
  • Srednju mašinsku školu upisao u Srednjoškolskom centru u Derventi, koju je pohađao do početka ratnih dejstava 1992. godine, kada se prepisuje u Srednju mašinsku školu u Novom Sadu gdje je i završio srednje obrazovanje 1993. godine.
  • Šumarski fakultet upisao je 1994. godine na Univerzitetu u Banja Luci, i nakon završetka 2000. godine stiče zvanje diplomirani inženjer šumarstva.
 

DOSADAŠNJE RADNO ISKUSTVO:

Po završetku Fakulteta 2000. godine, zapošljava se 1. marta 2001. godine u Šumsko gazdinstvo „Vučjak“ Derventa kao pripravnik, te 2002. godine nakon položenog stručnog ispita, počeo da radi na poslovima projektanta.
Početkom 2004. godine raspoređen je na poslove revirnog inženjera koje je obavljao sve do kraja 2005. godine, kada dolazi do ukrupnjavanja Šumsko – privrednih područja, te se bivše Šumsko gazdinstvo pripaja Šumskom gazdinstvu „Doboj“ Doboj, gdje je i dalje nastavio da radi na poslovima revirnog inženjera.
Polovinom 2007. godine raspoređen je na radno mjesto glavnog inženjera za uzgoj i zaštitu šuma, te od 1. februara 2009. godine za šefa službe za uzgoj i zaštitu šuma, a od 16.10.2009. godine imenovan je za Upravnika Šumske uprave Derventa i te poslove je obavljao do 28.02.2013. godine, kada je imenovan za načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove u Opštinskoj upravi Derventa gdje je radio do 31.03.2016. godine, kada je na lični zahtjev razriješen radi imenovanja za v.d. direktora Šumskog gazdinstva „Doboj“ u Doboju.
U jednom mandatu bio je član Školskog odbora u Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ u Derventi, u periodu od 2011. – 2013. godine obavljao je funkciju Predsjednika Lovačkog udruženja „Motajica“ Derventa, takođe bio je i član Nadzornog odbora Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac.

RUKOVODSTVO


Sekretar Skupštine opštine: Sanja MALEŠEVIĆ
Telefon: 053/ 315-112, Faks: 053/315-115,
e-mail: sanjam@derventa.ba

Sekretar Skupštine opštine u saradnji sa predsjednikom Skupštine opštine i Načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i stara se o obezbjeđenju uslova za rad Skupštine opštine. Sekretar Skupštine opštine pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine opštine i vrši druge poslove utvrđene Statuom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine i rukovodi Stručnom službom Skupštine opštine.