Saziv 39. sjednice Skupštine opštine Derventa

Oct 01 2020

Saziv 39. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

 

    Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 39. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za četvrtak, 8. oktobra 2020. godine, sa početkom u 10 časova.

  1. sjednica Skupštine opštine Derventa održaće se u velikoj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa, kako bi se ispoštovale preventivne mjere zaštite u prevenciji širenja oboljenja COVID-19 izazvanog novim virusom korona.

Za dnevni red 39. sjednice predložene su 34 tačke. Nakon usvajanja Zapisnika sa 38. sjednice Skupštine opštine Derventa, te „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa, na početku 39. sjednicе razmatraće Izvještaj o radu Javne predškolske ustanove „Trol“ za radnu 2019/2020. godinu i Godišnji program rada ove ustanove za radnu 2020./2021. godinu. Na dnevnom redu 39. sjednice razmatraće se informacije o radu i poslovanju javnih ustanova čiji je osnivač opština Derventa za period januar-juni 2020. godine, a nakon toga i informacije o radu i stanju osnovnog obrazovanja u četiri osnovne škole na području opštine, te o radu i stanju srednjeg obrazovanja u dvije srednje škole na području opštine Derventa za period 2019/2020. godina.

Odbornici Skupštine opštine na 39. sjednici razmatraće Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava; Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2020. godinu- Nacrt Rebalansa budžeta za 2020. godinu, Nacrt odluke o usvajanju budžeta opštine Derventa za 2021. godinu, Prijedlog odluke o prenosu ovlašćenja za vršenje poslova upravljanja javnim parkiralištima, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica u gradu Derventa, Prijedlog odluke o ispravci greške u Odluci o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa upisanih u KO Modran, putem prve licitacije, Franjevačkom samostanu Sv. Marka Evanđelista Plehan, te nekoliko odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog zemljišta u svojini opštine Derventa radi oblikovanja-kompletiranja građevinskih čestica pravnih i fizičkih lica.

Na  39. sjednici razmatraće se i tri prijedloga odluka o prihvatanju ponuđenog zemljišta kao poklona, bez naknade od ranijih posjednika u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju i korišćenje puta u Gornjim Ceranima i Živinicama, te u svrhu izgradnje višenamjenskog objekta u Donjoj Lupljanici.

Posljednje tačke na 39. Sjednici Skupštine opštine, odnose se na razmatranje Prijedloga rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Derventa“, Prijedloga rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana ove ustanove i Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Dervena“.