Saziv 37. sjednice Skupštine opštine Derventa

Jun 18 2020

Saziv 37. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 37. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za četvrtak, 25. juna 2020. godine, sa početkom u 10 časova.

  1. sjednica Skupštine opštine Derventa održaće se u velikoj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa, kako bi se ispoštovale preventivne mjere zaštite u prevenciji širenja oboljenja COVID-19 izazvanog novim virusom korona.

            Za dnevni red  37. sjednice predloženo je 47 tačaka. Nakon usvajanja Zapisnika sa 36. i Prve vanredne sjednice Skupštine opštine Derventa, te  „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa, na početku 37. sjednici razmatraće godišnje izvještaje o poslovanju i godišnje obračune za 2019. godinu 8 javnih ustanova čiji je osnivač opština Derventa, kao i JP „Derventski list i Radio Derventa“.  Nakon izvještaja javnih ustanova, Skupština opštine razmatraće i Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2019/2020. godini u dvije srednje škole, Srednjoškolskog centra „Mihajlo Pupin“ i Stručne škole za radnička zanimanja. Kolegijum Skupštine opštine usaglasio je da se ove tačke razmatraju na početku sjednice, iz razloga da se smanji broj prisutnih na sjednici u zatvorenom prostoru, takođe u cilju prevencije i primjene zaštitnih mjera zbog pandemije virusa korona.

            Na dnevnom redu 37. sjednice nalazi se više odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, što putem licitacije, što putem neposredne pogodbe radi oblikovanja-kompletiranja građevinskih čestica privrednim društvima i fizičkim licima, kao i prodaja nepokretnosti upisanih u KO Modran, te prihvatanja ponuđenog zemljišta kao poklona, bez naknade, od ranijih posjednika.

            Odbornici će na 37. sjednici razmatrati i Prijedlog programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2020. godini, Prijedlog odluke o korišćenu i naplati parkiranja motornih vozila na području grada, Prijedlog odluke o izdavanju u zakup poslovnog prostora putem javnog oglašavanja, te dva prijedloga odluka o stavljanju van snage, ranije usvojenih odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi kompletiranja građevinskih čestica.

            Na dnevnom redu 37. sjednice nalazi se više izvještaja, a izdvojićemo Izvještaj o radu Skupštine opštine i Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine za 2019. godinu, Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.-31.03. 2020. godine, te nekoliko izvještaja o realizaciji donesenih akata u 2019. godini.

            Odbornici će na 37. sjednici razmatrati i više informacija o stanju u određenim oblastima, kao što je Informacija o preduzetim mjerama Opštinskog štaba za vanredne situacije u cilju prevencije širenja virusa korona (COVID-19) na teritoriji opštine Derventa u periodu od 12.03. do 10.06. 2020. godine, Informacija o poslovanju privrede na području opštine u 2019. godini, Informacija o zapošljavnju na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za razvoj opštine, Informacija o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, Informacija o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2019/2020. godini i Informacija o stanju u oblasti kulture na području opštine sa mjerama za prevazilaženje stanja.

            Od kadrovskih pitanja na 37. sjednici razmatraće se nekoliko prijedloga rješenja kao što su: Prijedlog rješenja o imenovanju tri člana UO Javne ustanove Gerontološki centar Derventa i razrješenje vršilaca dužnosti članova UO u ovoj javnoj ustanovi, te izmjene u sastavu Komisije za izbor i imenovanje  Skupštine opštine, koja dobija novog predsjednika i u Savjetu za sport, koji dobija novog člana ovog stalnog radnog tijela, a nakon prestanka mandata odbornika ranijem predsjedniku, odnosno članu u ovim radnim tijelima Skupštine opštine.