Saziv 36. sjednice Skupštine opštine Derventa

Feb 19 2020

Saziv 36. sjednice Skupštine opštine Derventa

 

             Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 36. sjednicu Skupštine opštine Derventa  za četvrtak, 27. februara 2020. godine, sa početkom u 10 časova.

            Za dnevni red  36. sjednice predložene su 23 tačke. Nakon usvajanja Zapisnika sa 35. sjednice Skupštine opštine i  „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa, na 36. sjednici razmatraće Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području opštine Derventa u 2019. godini; Prijedlog plana korišćenja sredstava za tehničko opremanje, izgradnju objekata i čuvanje vatrogasne opreme koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Derventa u toku 2020. godine; Prijedlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici za 2020. godinu na području opštine Derventa; Prijedlog odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta Mjesne zajednice Bijelo Brdo.

            Na dnevnom redu 36. sjednice razmatraće se više odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa i to: Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa u obuhvatu Regulacionog plana „CENTAR ISTOK – CENTAR ZAPAD- BLOK ZAPAD“ putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije); Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa upisanih u KO Derventa 1 putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije); Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa upisanih u KO Osinja  putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), kao i Prijedlog odluke o kupovini gradskog građevinskog zemljišta u posjedu Gavran (Mijat) Marije; Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina između opštine Derventa i Bećarević (Ninko) Riste i Prijedlog odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradskog građevinsko zemljište dodijeljeno prema Rješenju o dodjeli na korišćenje građevinskog zemljišta bez naknade broj 02-475-35/161 od 21. 04. 2000. godine Sukara (Mladenka) Milanu iz Dervente.

            Odbornici će na 36. sjednici razmatrati Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Derventa za 2019. godinu i više informacija i to: Informaciju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Doboj za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine- Opština Derventa; Informaciju o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području opštine Derventa za period januar-decembar 2019. godine; Informaciju o stanju u oblasti snabdijevanja električnom energijom i Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2019/2020. godini u osnovnim školama na području opštine Derventa.

            Od kadrovskih pitanja na 36. sjednici će se razmatrati dva rješenja i to: Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa i Prijedlog rješenja o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Javne zdravstvene   ustanove Dom zdravlja Derventa.

 

.