Saziv 20. sjednice Skupštine opštine Derventa

Jul 10 2018
  • Facebook
  • Twitter

Saziv 20. sjednice Skupštine opštine Derventa  (84 KB)

Predsjednik Skupštine opštine Derventa, Marijan Kljajić, sazvao je 20. sjednicu Skupštine opštine Derventa za utorak, 17. jula 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Za Dnevni red 20. sjednice predloženo je 38 tačaka.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 19. sjednice Skupštine opštine Derventa i „Aktuelnog časa“, Skupština opštine Derventa razmatraće i odlučivati o Prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana opštine Derventa, Prijedlogu zaključka o usvajanju Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Derventa do 2033. godine, Prijedlogu odluke o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje sa zlatnim grbom Opštine u 2018. godini Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Derventa, Prijedlogu odluke o dodjeli Zahvalnice Miodanić Borislavu iz Dervente, Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga na grobljima kojima upravlja „Komunalac“ a.d. Derventa, Prijedlogu odluke o zamjeni nekretnina između opštine Derventa i Narić Nenada, Prijedlogu odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti za gradsko građevinsko zemljište za Sekulić (Slavka) Slavena iz Dervente i Prijedlogu odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Derventa Tutnjević Đorđi i Đuraš Marku iz Dervente.

Nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2017. godini, odbornici će razmatrati i Prijedlog ovog programa za 2018. godinu, a pred odobrnicima će se naći i Prijedlog plana korišćenja sredstava za tehničko opremanje, izgradnju objekata i čuvanje vatrogasne opreme koje koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Derventa u toku 2018. godine.

Za dnevni red 20. sjednice je predloženo razmatranje nekoliko informacija i to Informacija o poslovanju privrede na području opštine u 2017. godini, Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine Derventa, Informacija o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva u 2017. godini, Informacija o stanju narkomanije na području opštine Derventa i mjere za njeno suzbijanje, Informacija o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine i Informacija o radu Prvostepene stručne Komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

Na ovoj sjednici Skupština će razmatrati i dva rješenja o prestanku važenja rješenja o dodjeli na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, bez naknade, radi izgradnje stambenih jedinica, donesenih 2000. godine od strane Izvršnog odbora SO-Derventa i Načelnika opštine Derventa, donesenih u toku 2002. i 2003. godine.

Na 20. sjednici će razmatrati i veći broj kadrovskih pitanja. Nakon završene procedure javne konkurencije, Skupština opštine će odlučivati o imenovanju direktora tri javne ustanove s obzirom da dosadašnjim direktorima 31.07.2018. godine ističe četverogodišnji mandat na koji su imenovani. Za direktora Javne predškolske ustanove „Trol“ predložena je Simić Gordana, za direktora Javne ustanove „Centar za kulturu“ Živković Jelenko i za direktora Javne ustanove „Sportsko kulturni centar“ ponovo je predložen Simić Miroslav. Na ovoj sjednici će se imenovati predsjednik i članovi Odbora za žalbe opštine Derventa. Kad su u pitanju upravni odbori u javnim ustanovama na novi mandat će se imenovati članovi Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa, a u javnim ustanovama Dom zdravlja Derventa, „Centar za kulturu“ i „Sportsko kulturni centar“ razriješiće se dosadašnji članovi upravnih odbora zbog isteka mandata i imenovati vršioci dužnosti članova do završetka postupka javne konkurencije.

Povezane objave