Potpisan Sporazum o intersektorskoj saradnji na unapređenju pružanja usluga sestrinstva u zajednici

Nov 24 2023
Zamjenik gradonačelnika Siniša Jeftić i rukovodstvo ustanova, Dom zdravlja Derventa i Centar za socijalni rad Derventa potpisali su danas Sporazum o intersektorskoj saradnji na unapređenju pružanja usluga sestrinstva u zajednici sa posebnim osvrtom na socijalno isključene kategorije stanovništva.
Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, koji je istakao da ovi sporazumi predviđaju interdisciplinarnu saradnju u okviru socijalne i zdravstvene zaštite, te same lokalne zajednice, a sve u korist najugroženijih građana, odnosno pacijenata.
Šeranić je ocijenio da su ovi sporazumi zalog za budućnost s obzirom na to da se centri za socijalni rad moraju približiti domovima zdravlja i njihove timove usmjeriti na zajednički rad u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga.
Tripartitni sporazumi potpisani su u Doboju u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH koji podržava Vlada Švajcarske, a potpisali su ga i gradovi Doboj i Prnjavor, te opština Teslić.
Gradska uprava je ove godine u kapitalna ulaganja uvrstila 150 hiljada KM za sufinansiranje nabavke mamograf aparata u Domu zdravlja Derventa.