Počeli radovi na izgradnji ulice pored parka “9.januar”

9 januar
May 17 2021

Počeli su radovi na izgradnji ulice pored parka „9. Januar“ koji su ugovoreni u skladu sa sredstvima koja su planirana u kapitalnom budžetu za 2020.godinu.
Vrijednost planiranih radova je 147.630,60 KM,a izvođač radova je derventsko preduzeće „Geokop“.
„Nadzor je prije dva dana uveo izvođača u posao,gdje su započeli čišćenje parcele, okolčavanje samih lokacija i potrebnih podzemnih instalacija koje treba da se izvedu.Inače je zamišljeno da se radi u dvije faze. Budžet od prošle godine je dozvolio da se uradi građevinska faza sa izgradnjom puta i podzemnih instalacija. Druga faza je trebala da bude izgradnja trotoara i postavljanje rasvjete ali u ovogodišnjem kapitalnom budžetu nismo dobili saglasnost za to. Završetak započetih radova je planiran za kraj godine“, rekla je Jefimija Šerbić, ovlašteno lice u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove.