Počela kampanja “Život bez nasilja”

Gender_Stop-nasilju-nad-zenama_Key-Vizual_280275383
Nov 30 2020

U okviru obilježavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“, koja se širom svijeta obilježava u periodu od 25.novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10.decembra (Dan ljudskih prava), Gender centar Republike Srpske sprovodi kampanju „Život bez nasilja“ koja ove godine ima za cilj da upozna žrtve nasilja u porodici sa svojim pravima, te da podigne svijest šire javnosti o važnosti prijavljivanja nasilja. 

S  tim u vezi Gender  centar je izdao sljedeće saopštenje:                                                                                                                         
„Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma, priključujemo se kampanji Gender centra Republike Srpske „Život bez nasilja“ sa ciljem da se što više žena i svih drugih žrtava porodičnog nasilja, upozna sa svojim pravima, ali i sa ciljem podizanja svijesti javnosti o nultoj toleranciji na nasilje i o važnosti prijavljivanja nadležnim institucijama. Nasilje u porodici, kao i nasilje nad ženama uopšte, predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva. Njegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti,  najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine. Sfera intimnih porodičnih i partnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica. Svi građani i građanke imaju obavezu da prijave nasilje u porodici ukoliko imaju neka saznanja.
Ovom prilikom pozivamo sve institucije, organizacije civilnog društva, pojedince i  pojedinke, da nam se pridruže u obilježavanju globalne kampanje protiv nasilja nad ženama, te da nikad ne prećute nasilje nad ženama i djevojčicama!“

Kome se obratiti za pomoć?   Za podršku, zaštitu i savjet  žrtva nasilja  se može  obratiti  subjektima zaštite ,a to su: Centar za socijalni rad, Dom zdravlja,policija, sud i tužilaštvo, škola. Podrška i savjet se mogu potražiti i u ženskim nevladinim organizacijama koje imaju znanje, razumijevanje i iskustvo u radu sa različitim  oblicima nasilja nad ženama.Žrtve se mogu obratiti  Fondaciji „Lara“ u Bijeljini (055/290-570), Udruženju građana „Budućnost“ u Modriči (053/820-700) i Fondacija „Udružene žene“ u Banjaluci (051/ 462-146)

Svaka žrtva nasilja ima pravo i na punomoćnika u postupcima pred nadležnim institucijama u vezi sa nasiljem u porodici odnosno može ovlastiti neku osobu da u njeno ime zastupa njene interese bez njenog prisustva. Takođe, zbog pretrpljenog nasilja, straha, uznemirenosti i sprečavanja ponavljanja nasilja svaka žrtva može podnijeti zahtjev  Centru za socijalni rad  da joj omogući zbrinjavanje u sigurnu kuću. Savjet i podrška se može dobiti na broj  1264 (sos linija za nasilje u porodici). Članovi porodice, zaposleni u subjektima zaštite  kao i svi građani dužni su da odmah nakon saznanja o počinjenom nasilju u porodici ili ako postoji  osnov  da je počinjeno ,isto prijave policiji na broj 122.

Pored policije i Centra za socijalni rad žrtva nasilja ima pravo da podnese prijedlog nadležnom sudu da se nasilniku  izrekne hitna mjera zaštite ili neka druga zaštitna mjera.Hitne mjere zaštite se izriču u roku od 24 sata od trenutka podnošenja prijedloga.