Otvorena regionalna kancelarija resursnog centra JU “Budućnost”Derventa

resursni centar
Jun 08 2021

Dana, 03.06.2021. godine u Bijeljini  je izvršena primopredaja regionalne kancelarije resursnog centra JU Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa. Kancelarija je smještena u OŠ „Vuk Karadžić“ u Ledincima i djelovaće kao sastavni dio JU Centra „Budućnost“.                                              Svrha otvaranja kancelarije jeste pružanje stručne defektološke podrške u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama s područja Bijeljine, Ugljevika i Lopara.

Novozaposleni defektolog JU Centra „Budućnost“ će biti zadužen za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti resursnog centra. Te aktivnosti obuhvataju:

  • evidentiranje djece sa smetnjama u razvoju predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta;
  • procjenu potreba i mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju;
  • individualni rad sa učenicima;
  • savjetodavni rad sa nastavnicima i roditeljima, te obuke o upotrebi asistivnih tehnologija;
  • adaptaciju udžbenika i slično.

Direktor Vladan Popović ističe da će se otvaranjem kancelarije u Bijeljini omogućiti velika podrška u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Navodi da je JU Centar „Budućnost“ jedan od četiri resursna centra u Republici Srpskoj, a stručni rad će se zasnivati na radu sa slijepim i slabovidim učenicima na teritoriji čitave Republike Srpske i djecom sa smetnjama u razvoju na području dobojske i bijeljinske regije.