Održana 37.sjednica Skupštine opštine

IMG_6997
Jun 26 2020

Pred odbornicima  se na 37. sjednici  Skupštine opštine Derventa našao obiman dnevni red sa 47 tačaka.

Načelnik opštine Milorad Simić je izrazio zadovoljstvo što su ozbiljne teme, koje su se našle na dnevnom redu, dobile  jednoglasnu ili podršku većine odbornika. Mada je bilo priče da će rad parlamenta biti protkan izbornom pričom, načelnik je izrazio zadovoljstvo da je zasjedanje bilo konstruktivno.“Danas nisu bile  teške tačke ali jesu ozbiljne .Ozbiljna je priča  kako smo  prošli u protekla tri mjeseca od početka pandemije .Informacija je bila jako korektna  i epidemiolog i direktor Doma zdravlja  i mi ,koji smo se operativno kroz štab bavili time, konstatovali smo da smo tu pošast držali pod kontrolom  i da opasnost nije prošla. I dalje valja biti mobilan i pratiti situaciju“, rekao  je načelnik Simić te naglasio da je podršku dobio i izvještaj o izvršenju budžeta u prva tri mjeseca tekuće godine .

„Bila je dobra tema izvještaj budžeta za  tri mjeseca. Dobro je, ali nije dobro  za četvrti i peti mjesec jer su krenuli problemi i budžet  se slabije punio. Valjano pratimo finansijske tokove i hoću da vjerujem da će i ova budžetska godina proći valjano. Kompletan kapitalni budžet od oko dva miliona će se realizovati  ove godine i to je dobra stvar. Imamo 1,9 miliona suficita od prošle godine ,a pomoć je stigla i sa viših nivoa. Mi imamo u dovoljnoj količini rezerve da ja zasigurno mogu reći da će finansijska godina proći valjano“,rekao je načelnik.

Podršku svih odbornika dobila je informacija o preduzetim mjerama Opštinskog štaba za vanredne situacije u cilju prevencije širenja virusa korona.Načelnik opštinskog štaba Dragoljub Kukić je istakao da  štab budno pratio situaciju i da se vodio zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije te da su odgovorno ispunjeni svi zadaci. „Istakao bih da je posao odrađen solidno. Sve službe su bile uključene u provođenje mjera. Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu  Doma zdravlja, opštinska inspekcija i komunalna policija uradili su značajan dio posla .Kroz opštinski karantin na Plehanu  prošlo je 106 osoba i većina ih je zadovoljna tretmanom koji su imali. Svakako, raduje činjenica da niko od korisnika nije bio zaražen“,istakao je Kukić.

I direktor Doma zdravlja Mirko Šaran smatra da je Opštinski štab dobro koordinirao aktivnosti  i nastojao da situaciju drži pod kontrolom. On je odbornike upoznao sa reorganizacijom rada ove ustanove u vanrednim okolnostima. „Dom zdravlja je reorganizovao svoj rad  kako bi bili na usluzi građanima i nijedna služba nije trpjela. Higijensko-epidemiološku službu smo dodatno ojačali ,a opsluživali smo  i karantin na graničnom prelazu u Brodu te opštinski karantin“,rekao je Šaran i naglasio da opasnost od korona virusa još uvijek  nije prošla tako da je poštivanje  mjera i dalje obavezno.

Odbornicima se obratila epidemiolog  Milena Bjegović  Đujić koja je konstatovala da se svijet prvi put suočio sa novim virusom.“Sve što je u Republici Srpskoj urađeno  kako bi se spriječilo njegovo širenje , imalo je za rezultat manji broj oboljelih i umrlih u odnosu na druge zemlje.U Derventi smo imali priliku da se pripremimo  jer smo dugo imali samo jednog zaraženog. I kada je virus korona potvrđen kod korisnika Doma za starija lica „Zlatni lug“djelovali smo u skladu  sa instrukcijama nadležnih  i većina korisnika je imala blažu kliničku sliku. Postojanje virusa se ne može negirati  niti se može sa sigurnošću reći kako će se virus manifestovati  na pojedincu“,istakla je Bjegović Đujić.

Šef kluba odbornika SDS Branko Katanić je podsjetio da su odbornici opozicije tražili da se o ovoj informaciji raspravlja i na prvoj vanrednoj sjednici ,dok je šef Kluba  odbornika Slavko Tomaš istakao da su sve mjere donošene pravovremeno u skladu sa zaključcima Republičkog štaba te da je cilj bio da se zaštiti stanovništvo  i umanje posljedice pandemije. Odbornik Slaviša  Đuraš  je rekao da su Opštinski štab i Dom zdravlja dobro radili,s obzirom na činjenicu da su se prvi put susreli sa korona virusom, ne samo mi nego i cijeli svijet.

Podršku odbornika dobili su i izvještaji o poslovanju javnih ustanova u protekloj godini  vrtića „Trol“,Centra za socijalni rad,biblioteke „Branko Radičević“,Sportskog centra ,Centra za kulturu,Turističke organizacije Derventa, Gerontološkog centra  i Derventskog lista i Radio Dervente.Branko Katanić je, u raspravi o radu Doma zdravlja, postavio pitanje funkcionisanja specijalističkih službi dok je odbornik Đuraš konstatovao da su specijalizacije problem od kada je ukinuta bolnica te da mladi ljekari ne ostaju ovdje jer nemaju šansu za napredovanje.

Odbornik PDP  Sanja  Dimitrić je postavila pitanje planirane edukacije i približavanja hraniteljstva građanima ,s obzirom da u Derventi  postoji samo jedna hraniteljska porodica,a 12-oro djece se nalazi u Domu za nezbrinutu djecu U Banjaluci. Direktor Centra za socijalni rad Maja Popović je rekla da je promocija  hraniteljstva  jedan od prioriteta u narednom periodu.

Dimitrićeva je iznijela i primjedbe na izvještavanje Derventskog lista ,a  v.d.direktora ovog preduzeća Čedo Vujičić je rekao da je Derventski  list jedan od četiri lokalna lista u Republici Srpskoj koji sedmično izlazi iz štampe i da je i dalje veoma čitan među građanima Dervente.

Usvojene su i informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti  nastavnog kadra u školskoj 2019/20.godini, sa osvrtom na plan upisa učenika u prve razrede dvije srednje škole.Odbornik radovan Pazurević je istakao da je već godinama aktuelan problem sa upisnom politikom te da se istoj ne posvećuje potrebna pažnja iako se od ove godine počelo na republičkom nivou raditi na tome ali ne u pravcu školovanja kadrova potrebnih privredi nego modifikovanih .

Usvojeni su i izvještaji o izvršenju budžeta za ovu godinu u kojem se navodi da su ukpna budžetska sredstva realizovana u obimu od 22,9 odsto od planiranih. Jednoglasno je usvojen i izvještaj o radu Skupštine opštine i o radu njenih stalnih radnih tijela u protekloj godini, o poslovanju privrede  te  izvještaji  o realizaciji programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca u prošloj godini,o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2019.godini, o godišnjem  utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata.

Prihvaćene su i informacije o zapošljavanju na području opštine, strukturi  nazaposlenih lica i potrebnim kadrovima za razvoj opštine, o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2019/20.godini,o stanju u oblasti kulture i mjere za prevazilaženje stanja te informacija o pravima boraca ,ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u proteklom ratu.

Na sjednici je usvojeno i više odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. Imenovana  su tri nova člana Upravnog odbora u Gerontološkom centru i to Radišković Biljana, Ćorić Slaven i Živković Milijan. Za novog predsjednika Komisije za izbor i imenovanje Skupštine opštine izabran je Slavko Tomaš, za člana Savjeta za sport  izabran je Tihomir Tominčić,a u Savjet z6a izradu regulacionog plana „Komunalno –servisni centar „ imenovani su Slavko Tomaš, Tanja Ćorković Nožica i Spomenka Živanić.

Sjednica je održana u velikoj sali Centra za kulturu, uz poštovanje svih mjera zaštite.