Održan sastanak udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog i Drugog svjetskog rata

sastanak boračkih udruženja 005
Apr 16 2021

Na inicijativu Odsjeka za boračko invalidsku zaštitu, održan je sastanak predstavnika osam udruženja proisteklih iz Odbrambeno otadžbinskog i Drugog svjetskog rata. Razgovaralo se o nekoliko tema važnih za pripadnike kategorija koje udruženja okupljaju, ali i o funkcionisanju samih udruženja.

Iako je demonstriran visok stepen usaglašenosti i jedinstva, ipak su pojedine teme, kao što je javni poziv za dodjelu novčane pomoću socijalno ugroženim borcima od prve do pete kategorije, različito tumačene. Konstatovano je da je pozitivno to što se ovakav javni poziv pojavio, ali različita mišljenja su kad je riječ o uslovima koje borci treba da ispune da bi dobili ovu pomoć.

Zajednička ocjena za sredstva koja su budžetom Grada opredijeljena za funkcionisanje udruženja je da su mala i nedovoljna za realizaciju planova i zadovoljavanje potreba članstva. Međutim, sva udruženja će svoje djelovanje prilagoditi iznosu koji im bude dodijeljen.

Inicijativa da se spomenici koji su, iz različitih razloga, morali da budu uklonjeni sa parcela na kojima su izgrađeni, ocijenjena je kao iznuđena, ali jedino realna. Konstatovano je da je najvažnije da se te spomen ploče sklone i postave na mjesto odakle više neće biti premiještane.

Osim na spomenicima uspomene na poginule borce, ali i tok Odbrambeno otadžbinskog rata u Derventi trebalo bi da čuva i Spomen soba, za koju je jedinstvena ocjena da je neophodna i da je krajnje vrijeme da bude izgrađena. Zbog toga je izražena podrška inicijativi Gradske boračke organizacije koja je predložila da sredstva za te namjene budu predviđena u gradskom budžetu.