Održan jednodnevni seminar za vaspitače u predškolskim ustanovama

TROL EDUKACIJA
Nov 11 2019

Javna predškolska ustanova „Trol“  bila je organizator prvog jednodnevnog seminara za stručno usavršavanje vaspitača predškolskih ustanova,održanog protekle subote. Seminar je otvorio načelnik opštine Milorad Simić.

Gordana Simić, direktor JPU „Trol“,je istakla da je ova ustanova po prvi put domaćin ovakve edukacije -seminara.“U saradnji sa lokalnom zajednicom organizovali smo prvu edukaciju za vaspitače. Drago mi je da danas možemo ugostiti pedesetak vaspitača regije i šire. Osim vrtića u regiji pridružili su nam se i vrtići iz Prijedora i Gradiške sa svojim rukovodstvima. Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u organizaciji  jer  ona iziskuje dodatnu organizaciju svega što radimo po dodatnom programu. Seminar je posvećen razvoju prosječnog djeteta  ali je akcenat stavljen i na posmatranje i procjenu djece koja imaju određene poteškoće u učenju i radu“, rekla je Simićeva.

Seminar je osmišljen kao stručno usavršavanje vaspitača zaposlenih u ovoj ustanovi  i susjednih predškolskih ustanova  čiji je osnovni cilj dalji razvoj vještina , znanja i stavova u skladu sa zahtjevima primjene programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske. Akcenat je stavljen na razvoj profesionalnih  ovlašćenja vaspitača vazanih za planiranje i analizu vaspitno-obrazovnih procesa  u vaspitnim grupama odnosno planiranje vaspitno-obrazovnog procesa na osnovu  uočenog razvojnog nivoa djeteta. Seminar su vodili prosvjetni inspektor Staka Nikolić  i prof.dr  Tamara Pribišev Beleslin sa Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Predavači su naglasili da su se posebno bazirali na vaspitno-obrazovni rad n ističući  da se određena ponašanja, vještine i promjene kod djece trebaju da zapaze  i da se na osnovu tih zapažanja  planira vaspitno-obrazovni proces. Svakako,ističući da je obaveza svakog vaspitača da prati razvoj  djeteta od njegovog dolaska u vrtić do polaska u školu. Oni smatraju da se predškolstvo  u  Srpskoj približava standardima EU ali je  problem što je i dalje nizak procenat djece obuhvaćen predškolskim obrazovanjem , što treba sistemski rješavati.

Ovo je bila prva od tri edukacije koje će u naredna dva mjeseca biti održane ,s tim da će preostale dvije biti edukacija za roditelje i kombinovana edukacija za vaspitače i roditelje.