Odluka o utvrđivanju Nacrta budžeta opštine Dervneta za 2019. godinu

Oct 23 2018

Broj:04-403-13/18

Datum: 23. 10. 2018. godine

P O Z I V   Z A   J A V N U   R A S P R A V U
prikupljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja u pisanoj formi na
utvrđeni Nacrt budžeta opštine Derventa za 2019. godinu

 

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom 31. stav 1. tačka v) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), članom 59. stav 1. tačka 3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i članom  68. stav 1. tačka 3) Statuta opštine Derventa ( „Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17) dana 23. 10. 2018. godine, donio je Odluku o utvrđivanju nacrta Odluke o usvajanju budžeta opštine Derventa za 2018. godinu za 2019. godinu broj 02-403-13/18 od 23. 10. 2018. godine (u daljem tekstu: Odluka).

U skladu sa tačkom 2. i 3. Odluke definisano je Odjeljenje za finansije da sprovede javnu raspravu po utvrđenom Nacrtu budžeta opštine Derventa za 2019. godinu, prikupljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja u pisanoj formi i obavljanjem stručnih rasprava sa svim potrošačkim jedinicama u okviru budžeta opštine Derventa, u periodu od  24. 10. 2018. godine do 07. 11. 2018. godine.

Stručna rasprava sa svim potrošačkim jedinicama u okviru budžeta opštine Derventa obaviće se prema sledećem rasporedu:

datum naziv potrošačke jedinice vrijeme početka javne rasprave mjesto – kancelarija broj
26.10.2018.  J.U. Centar za kulturu, Derventa 09:00 32
 J.U. Sportsko kulturni centar, Derventa 11:00 32
J.U. Turistička organizacija opštine Derventa, Derventa 14:00 32
29.10.2018. potrošačke jedinice Opštinske uprave Derventa 11:00 32
J.U. Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Derventa 13:00 32
Javna predškolska ustanova „Trol“, Derventa 15:00 32
30.10.2018. J.U. Stručna i tehnička škola, Derventa 08:30 32
J.U. Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“, Derventa 18:00 32
J.U. „Centar za socijalni rad Derventa“, Derventa 13:00 32
01.11.2018. ostali učesnici 11:30 14

 

Odjeljenje za finansije ovaj poziv postaviće na zvaničnu internet stranicu opštine Derventa i oglasnu tablu opštine Derventa, a obavještenje poslati u Derventski list.

Cilj javnog poziva je upoznavanja javnosti u procesu donošenja Budžeta opštine Derventa za 2019. godinu i učešća subjekata u predlaganju primjedbi, prijedloga i sugestija koje će poslužiti za konačno utvrđivanje Prijedloga budžeta opštine Derventa.

 

  1. Poziv
  2. nacrt_budzet_2019_cir
  3. Odluka