OBAVJEŠTENJE- Stavlja se van snage Naredba o sprovođenju proljećne deratizacije

Mar 26 2020

Načelnik opštine Derventa donio je dana 18.03.2020. godine Naredbu o stavljanju van snage Naredbe o sprovođenju proljećne faze sistematske deratizacije na području opštine Derventa u 2020. godini.

Ovom naredbom stavlja se van snage Naredba o sprovođenju proljećne faze sistematske deratizacije na području opštine Derventa u 2020. godini, broj 02-022-66/20 od 17. 03. 2020. godine iz razloga novonastalih situacija prouzrokovanim Corona virusom (Covid-19).