OBAVJEŠTENjE – Interviju sa kandidatima za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Derventa

Sep 16 2019

OBVJEŠTENjE – Interviju sa kandidatima za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Derventa obaviće se 18.09.2019. godine (srijeda) u 9 časova u konferencijskoj sali Opštine Derventa