O B A V J E Š T E Nj E

Mar 21 2019

O B A V J E Š T E Nј E

          Na 25. sjednici Skupštine opštine, koja je održana dana 19.03.2019. godine, Zaklјučkom je prihvaćen nacrt Odluke o usvajanju strategije razvoja lokalnih puteva i ulica u naselјu na području opštine Derventa za period 2019. – 2025. godine i upućen na javnu raspravu, koja će trajati do 26.04.2019. godine. Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da primjedbe, mišlјenja i prijedloge dostave Odjelјenju za stambeno-komunalne poslove najkasnije do isteka navedenog roka.

 

ODJELjENјE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

 

Prilog:

NACRT Strategije