NAREDBA o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

Jan 19 2021