NAREDBA o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

Nov 18 2020