NAREDBA o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

Oct 26 2020