NAREDBA o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Opštine Derventa

Jul 02 2020