Javni poziv za izbor najboljeg sportiste za 2020.godinu

IMG_3788 (1)
Nov 26 2020

Kao i prethodnih i ove godine Derventski list  organizuje izbor najboljih sportista Dervente u  ženskoj i muškoj konkurenciji te izbor najboljeg sportskog kolektiva,najboljeg rezultata na takmičenju  i najperspektivnijeg  sportiste .Predlaganje kandidata traje do 7.decembra.

U javnom pozivu za predlaganje kandidata navedeno je da pravo da predlože kandidate imaju sportski klubovi,ustanove,preduzeća,udruženja građana,mjesne zajednice i druga pravna lica.Predlagač je dužan da prijedlog dostavi i obrazloži na propisanom obrascu  i dostavi dokaze o ostvarenim rezultatima na zavničnim takmičenjima.

Za izbor naboljeg sportiste nema starosnih ograničenja dok je u kategoriji za najperspektivnijeg sportistu gornja starosna granica 16 godina ( rođeni 1.1.2004.godine  i mlađi).

Prijave se predaju u redakciji Derventskog lista ili putem elektronske pošte na adresu derventskilist@gmail.com  do ponedjeljka, 7.decembra 2020.godine do 12 časova. Obrasci za prijave su dostupni  u redakciji Derventskog lista i na internet portalu www.derventskilist.net