JAVNI POZIV – dostavljanje prijava za sufinansiranja udruženja građana 2019

Dec 27 2018

„Obavještavaju se udruženja građana sa teritorije opštine Derventa da je Načelnik opštine Derventa raspisao Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata udruženjima građana (NVO, oblast sporta, kultura, nauka, obrazovanje, ekologija, lica sa posebnim potrebama,omladinski sektor) za 2019. godinu.

 

JAVNI POZIV – dostavljanje prijava za sufinansiranja udruženja građana 2019

OBRAZAC – prijavni obrazac za sportske klubove Derventa 2019

OBRAZAC – aplikaciona forma granta i projekti nvo 2019

OBRAZAC – finansijska forma granta i projekti nvo 2019

OBRAZAC – finansijski plan za 2019.godinu-oblast sport

OBRAZAC – obrazac za pravdanje sredstava  2019

 

Opština Derventa

Odjeljenje za privredu

i društvene djelatnosti

 

Telefon: 053/315-165

Fax: 053/315-184

E-mail: derv.pri@gmail.com