JAVNI POZIV (dostavljanje dokumentacije za prostore u zgradi preko puta sportske dvorane u Derventi)

Sep 23 2019

Načelnik opštine Derventa poziva sva pravna i fizička lica koji imaju zaključen kupoprodajni ugovor o kupovini stambenih i poslovnih prostora izgrađenih na zemljištu označenom kao k.č.178, 188 i 1946/2 KO Derventa 2 (zgrada preko puta sportske dvorane  u Derventi) da dostave dokumentaciju 

JAVNI POZIV