Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana UO JU Gerontološki centar Derventa

Dec 30 2019

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana UO JU Gerontološki centar Derventa

 

             Skupština opštine Derventa Odlukom broj: 01-022-359/19 od 12. decembra 2019. godine  raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa.

            Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa objavljen je u dnevnom listu „Glas Srpske“ 26. decembra 2019. godine, u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 109/19 od 26. decembra 2019. godine i u „Derventskom listu“ broj 2676 od 26. decembra 2019. godine.

            Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u jednom od navedenih javnih glasila i ističe zaključno sa 10. 01. 2020. godine.