Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa

Feb 03 2021

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa

Skupština opštine Derventa je na 1. sjednici održanoj 12. 01. 2021. godine donijela Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa.

U skladu sa Odlukom Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Derventa objaviće se u “Službenom glasniku RS”, dnevnom listu “Glas Srpske” i Derventskom listu.