Inžinjeri obišli trasu budućeg vodovoda južnog dijela opštine

Južni vodovod
Oct 22 2020

Krajem avgusta načelnik opštine Milorad Simić je sa predstavnikom firme „Konus inžonjering“ Slobodanom Kneževićem potpisao ugovor o izradi elaborata vodosnabdijevanja južnog dijela opštine.Knežević je tom prilikom istakao da je riječ o velikom području na kojem je stanovništvu potrebna voda te da će se obilaskom terena doći do tačnih podataka vezanih za tehničke elemente koji su potrebni za dalju realizaciju projekta.

Inženjeri pomenutog preduzeća su juče sa predstavnicima lokalne uprave i mjesnih zajednica obišli područje na kojem je planirana trasa budućeg vodovoda. Započeti obilasci terena biće osnova za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja koji će obuhvatiti područje Gornjih i Donjih Cerana, Osinje, Crnče, Male i dijela velike Sočanice i Pojezne.Po završetku obilaska svih područja biće poznati svi ključni detalji.

Ovo je jedan od najznačajnih i najsloženijih dugoročnih projekta na području Dervente što je istakao i načelnik opštine.

„Pojavilo se 725 želja ,dakle potrebe i vjere da je ovo moguće uraditi. Ovo je jedan posao ,ovo je nasušna potreba.Hoću da vjerujem da će učešće uzeti  skoro hiljadu građana.Obećao sam da ću se boriti da cijena ne pređe hiljadu maraka po domaćinstvu, a isto toliko će se obezbijediti iz budžeta opštine. Pokazalo se moguće i praktično rješavati vodosnabdijevanje na ovaj način  jer Derventa ima dovoljno pitke vode na svoja tri crpilišta“, istakao je načelnik Simić te dodao da će finansijsko učešće mještana  biti na nivou učešća zainteresovanih prilikom izgradnje vodovoda u drugim dijelovima opštine.

Prilikom obilaska terena istaknuto je da će  u narednom periodu biti intenzivirani radovi na terenu pa su pozvali mještane da se uključe u realizaciju projekta.