Dopuna Obavještenja Opštinske izborne komisije za birače koji su pozitivni na COVID-19 i/ili kojem je izrečena mjera nadležnog organa o obaveznoj izolaciji

Nov 06 2020