Dopis za dostavljanje prijedloga i mišljenja o pitanjima za izradu Programa rada Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu

Nov 01 2019

 

Dopis za dostavljanje prijedloga i mišljenja o pitanjima za izradu Programa rada Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu

 

Članom 130. Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa, propisano je da se u pripremama za izradu Programa rada Skupštine, pribavljaju prijedlozi i mišljenja od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika Opštine, odjeljenja i službi Opštinske uprave, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, mjesnih zajednica i udruženja građana o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine.

 

U cilju izrade Prijedloga Programa rada Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu, pozivaju se udruženja građana koja djeluju na području opštine Derventa, da u skladu sa članom 130. Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa, dostave prijedloge i mišljenja o pitanjima koja bi se unijela u Program rada Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu.

           

 

            Prijedlozi i mišljenja se mogu dostaviti u pisanoj formi Skupštini opštine Derventa, putem protokola Opštinske uprave Derventa, do 15. novembra 2019. godine.

 

            U prilogu dopis predsjednika Skupštine opštine Derventa.