Derventa na korak od statusa grada

DCIM100MEDIADJI_0011.JPG
Jan 21 2021

Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske ,koja je zakazana za 9.februar, naći će se i Prijedlog zakona o  Gradu Derventa kao i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj  organizaciji Republike Srpske. Biće to posljednji  korak ka dobijanju statusa grada. Derventa će tako biti deveti grad u Republici Srpskoj.

Derventa je 2019.godine zvanično pokrenula postupak za dodjelu statusa grada .Nacrt zakona o Gradu Derventa prvo je usvojila Vlada,a potom i Narodna skupština RS.

Članom 10.Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da se grad može uspostaviti na urbanom području koje čini jedinstvenu geografsku, socijalnu ,ekonomsku ,istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja  i da ispunjava dva uslova tj.da ima više od 50 hiljada stanovnika i da u posljednje tri godine ima status razvijene opštine na osnovu odluke o utvrđivanju stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave . Izuzetno, opština koja ima stopu nezaposlenosti iznad republičkog prosjeka ,status grada može dobiti  bez obzira na broj stanovnika.

Prema navedenom Opština Derventa je ispunila zakonom predviđene uslove za sticanje statusa grada i to jer je kontinuirano od 2012.godine imala stutus razvijene opštine i stopa radno sposobnog stanovništva u opštini je iznad republičkog prosjeka. Prema podacima  Republičkog  zavoda za statistiku , u  2018.godini stopa zaposlenosti  u opštini Derventa je bila 41,7 posto dok se u RS kretala oko 34,6 posto.

Rukovodstvo opštine ističe da je Derventa zaslužila status grada zbog svog kontinuiranog razvoja, od teškog razaranja u posljednjem ratu ,dostigla je stepen razvijene opštine i to joj daje za pravo da dobije status grada.

„Ako se ne dogodi ništa osim promjene naziva organa,onda nismo ništa postigli. Očekujem da mnoge institucije primaknemo građanima, da budu dostupnije da bi građani lakše ,brže i jeftinije završili poslove  koje u tim institucijama imaju. Takođe ,očekujemo da nam se otvore nove mogućnosti  kandidovanja projekata kod mnogih investitora ,prvenstveno u oblasti infrastrukture,nadamo se i lakšoj komunikaciji sa investitorima u oblasti privrede ali i lakšem pristupu fondovima EU“, rekao je načelnik Simić ističući da ne krije želju da Derventa u narednom periodu postane regionalni centar .

„U prostornom planu Republike Srpske Derventa ima status subregije.To je jezgro da možemo razgovarati ,ali i geografska činjenica  da  uz Brod, Modriču i Vukosavlje bude regionalni centar  Posavine“, istakao je Simić te naglasio da Derventa zapravo  vraća status grada koji je već imala u istoriji.