Last Update:8 Jula 2020 Arhiva vijesti
Mar 20 2020

OPŠTINA DERVENTA ODJELjENјE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE CIVILNA ZAŠTITA   JAVNI POZIV   Shodno zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Republike Srpske (Sl. glasnik RS br 121/12 i 46/17), a u odnosu na trenutnu situaciju i pr.. Pročitaj više