Нацрт ребаланса буџета за 2023. годину већи за 3.316.000,00 КМ

Oct 19 2023

Бојан Радановић из Социјалистичке партије на 26. редовној сједници Скупштине града Дервента изабран је за предсједника Скупштине града.

Одборници су усвојили и Нацрт ребаланса буџета града Дервента за 2023. годину, који се са почетних 22.245.000,00 КМ мијења и износи 25.561.000,00 КМ.

„Буџетски оквир већи је 3.316.000,00 КМ. Овај буџетски оквир увећан је због укључивања суфицита и неуторшених намјенскин средстава, које је Скупштина града усвојила на претходној сједници. Министарство финансија Републике Срспке дало је своје мишљење на утврђени Нацрт без препорука“, изјавио је начелник Одјељења за финансије града Миле Стринић, те додао да ће се документ у форми Приједлога наћи на наредној сједници.

Усвојен је Приједлог програма уређења градског грађевинксог земљишта за 2023. годину, Приједлог програма санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју града Дервента у 2023. години, као и Приједлог одлуке о процјени угрожености од елементарне непогоде и друге несреће града Дервента.

Одборници су дали сагласност и на Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „ГАКОВАЦ“ (к.ч. број 1150, 1151, 2319/1, 2321, 2322 и 2323 КО Дервента 1), као Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини Града Дервента а ради обликовања-комплетирања грађевинске честице Ђекић (Бранко) Илији из Дервенте и Приједлог одлуке о замјени некретнина између Града Дервента и Лукић (Петар) Предрага из Дервенте, Приједлог одлуке о куповини градског грађевинског земљишта у својини Малић (Константин) Горана из Дервенте и Приједлог одлуке о коришћењу средстава наплаћених од новчаних накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно.

Усвојени су и Приједлози одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Града Дервента Тривуновић Момчилу из Осиње, Мерћеп Горану из Дервенте, Раилић Стефану из Горњег Детлака, „Еко Босанксој Посавини“ д.о.о. из Кулине,  „Пољопривредник“ д.о.о. из Дервенте и Бојановић Николи из Трстенаца.

Одобрници су усвојили и Приједлог закључка о прихватању иницијативе за измјену дијела Регулационог плана „ЦЕНТАР-ЗАПАД“.

Извјештај о раду ЈПУ „Трол“ Дервента за радну 2022/2023. годину,  годишњи Програм рада Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за радну  2023/2024. годину, Информација о раду и пословању Јавне предшколске установе „Трол“ Дервента за период јануар-јуни 2023. године и Информација о раду и стању основног образовања у Јавној установи Основна школа „Тодор Докић“ Календеровци, Дервента у школској 2022/2023. години, добили су подршку одборника.

Усвојен је Извјештај о раду Првостепене стручне комисије за утврђивање способности  лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања корисника, Извјештај о реализацији Гендер акционог плана Дервента за период 2021. до 2024.  година у 2023. години и Информација о спортским активностима и резултатима рада спортских клубова.

Скупштина града дала је и сагласност на Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација Града Дервента, као и Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација Града Дервента“.