НАРЕДБА

Mar 15 2020

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Дервента, Тргослобођењабр. 3, 74400 Дервента, Тел: +387 53 315 106, Факс: +387 53 315 105 е-mail: derv-nop@teol.net

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у вандредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике  Српске” бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Реублике Срске” бр.97/16 и 36/19), члана 4 Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на територији Општине Дервента (”Службени гласник Општине Дервента” број.4/18) и члан 89. став 3. Статута Општине Дервента(”Службени гласник Општине Дервента”, број 7/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације Начелник доноси

 

                                                                         НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Општине Дервента

 

            У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

 1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:
  • Угоститељским објектима врсте ноћни клуб,
  • Свадбеним салонима,
  • Фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и с личним облицима организовања),
  • Дјечијим играоницама,
  • Сточна пијаца.

 

Забрањује се рад недељом:

 • Трговачким центрима.

 

 1. Ограничава се рад од 6,00 до 18,00 часова сваким радним даном и суботом, сљедећим објектима:
  • Трговачким центрима,
  • Осталим трговинским објектима,
  • Угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности смјештајa гостију), укључујући и угоститељске објекте смјештене на аутобуским и бензинским пумпним станицама.

 

 1. Ограничава се рад о 07,00 до 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:
  • Трговинским објектима врсте драгстора и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа).

 

 1. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2. алинијеа 3. да обезбједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга.

 

 1. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове да у провођењу ове наредбе обезбједе поштовање истих од стране напријед наведених субјеката.

 

 1. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.

 

 1. Ова Наредба ступа на снагу са понедељком 16.03.2020.године од 07.00 часова и биће објављена у ”Службеном гласнику Општине Дервента”.

 

Број:02-022-64                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум:15.03.2020.године                                                                Милорад  Симић                         

    

Достављено:

 1. Трговински, угоститељски и други објекти
 2. Одјељење за инспекцијске послове
 3. а/а