ЈАВАН УВИД НА НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “ПАРК“

Jun 20 2019

На основу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске, број: 40/13, 106/15 и 03/16), и Одлуке Скупштине општине Дервента о приступању изради Регулационог плана „ПАРК“, број: 01-022-133/18 од 26.04.2018. године, Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Дервента, објављује

 

О Г Л А С

 

Позива се јавност и власници непокретности на подручју обухвата Регулационог плана Парк који је дефинисан на сјевероистоку од кружног тока “Рампа“ према осовини Омладинске улице до парцеле к.ч 1414 К.О Дервента I, укључујући и парцелу к.ч 1414 К.О Дервента 1, тангирајући ток ријеке Укрине према “Старом мосту“ до “Старог моста“, границом обухвата Регулационог плана “Рампа“ тј. к.ч 252, 253, 282, 283/1 К.О Дервента I према улици Улици краља Петра I и до кружног тока “Рампа“, да у просторијама Општине Дервента, просторијама носиоца израде “ПРОЈЕКТ“  д.о.о. Бања Лука, и преко предсједника савјета Мјесне заједнице Дервента 3, од 02.јула до 01.августа 2019. године, сваким радним даном од 8 до 15 часова, могу извршити ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регулационог плана “Парк. У наведеном периоду пружаће се појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, те у истом року могуће је послтати приједлоге, примједбе и мишљења на нацрт документа и уписати из у Свеску примједби.

Детаљније информације могу се добити у Одјељењу за просторно уређење Општинске управе општине Дервента.

Увид у План просторне организације Регулационог плана Парк“  овдје.

Контакт телефони: 053/315-171 и 053/315-194.

                                                                             

 

                                                                              ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

                                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА