Услуге брокерског посредника ради подношења налога за продају заложених хартија од вриједности

Jan 27 2023

Услуге брокерског посредника ради подношења налога за продају заложених хартија од вриједности

Градској управи Града Дервента потребне су услуге брокерског посредника ради подношења налога за продају заложених хартија од вриједности у власништву Клас а.д. Дервента.

У прилогу:

1. Рјешење Бањалучке берзе ад Бања Лука, број: 03-640/17 од 01.12.2017. године,

2. Допис Централног регистра хартија од вриједности ад Бања Лука, број: 01-2080/18 од 13.02.2018. године.

/wp-content/uploads/2023/01/Прилози-Рјешење-и-допис.pdf