РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА И ПОПУЊАВАЊУ УРПАЖЊЕНОГ МЈЕСТА У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ

Jul 01 2024