Правдање средстава за удружења грађана

Feb 24 2021

Поштовани,

 

У складу са препорукама Главне службе за ревизију РС и важећим Правилницима за расподјелу средстава за удружења грађана (спорт, култура, НВО, омладински сектор итд) потребно је да нам доставите:

 

– правдање средстава по грантовима у 2020. години која су исплаћена Вашем удружењу грађана (правдање сва 4 квартала у 2020 години)

– правдање средстава по пројектним приједлозима у 2020. години која су исплаћена Вашем удружењу грађана (према Закључку о исплати или изводу       на Вашем жиро рачуну)

– Правдање је потребно извршити СТРИКТНО према Обрасцима за правдање са документацијом који Вам достављамо у прилогу

– Сва ранија правдања која сте доставили а нису била на прописаном обрасцу неће се сматрати као оправдана средства

– Динамика исплате финансијских средстава за удружења грађана у току 2021. године биће условљена са оправданим средствима по пројектима из             2020.године према достављеном обрасцу

– Рок за доставу Обрасца за правдање са документацијом је 31.03.2021.године преко протокола у Шалтер сали општине Дервента.

 

ОБРАЗАЦ ПРОЈЕКТИ

ОБРАЗАЦ ГРАНТ

 

Са поштовањем,

 

Славен Пашалић, Начелник Одјељења

 

Општина Дервента

Одјељење за привреду

и друствене дјелатности

 

Телефон: 053/315-169

Фаx: 053/315-184

Е-маил: derv.pri@gmail.com