Позив за јавну расправу – Нацрт буџета Града Дервента за 2024. годину

Oct 27 2023

П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у на

утврђени Нацрт буџета Града Дервента за 2024. годину

 

 

Градоначелник града Дервента, у складу са чланом 31. став 1. тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и чланом  68. став 1. тачка 3) Статута града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21, 20/21 и 10/22) донио је Одлуку о утврђивању нацрта Одлуке о усвајању буџета града Дервента за 2024. годину број 02-400-1/23 од 25. 10. 2023. године (у даљем тексту: Одлука).

 

У складу са тачком 2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту буџета града Дервента за 2024. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми, обављањем стручних расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру Буџета Града Дервента и јавну расправу са осталим корисницима буџета.

 

Јавна расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета Града Дервента обавиће се према следећем распореду:

датум назив буџетског корисника вријеме почетка јавне расправе мјесто – канцеларија број
31.10.2023. Ј.У. Центар за културу, Дервента 09:00 28
Јавна предшколска установа „Трол“, Дервента 11:00 28
Ј.У. Туристичка организација града Дервента, Дервента 12:00 28
ЈЗУ Дом здравља Дервента 13:00 28
02.11.2023. Ј.У. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Дервента 09:00 28
Ј.У. Спортски центар, Дервента 11:00 28
Ј.У. „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента 12:00 28
03.11.2023. Ј.У. Стручна и техничка школа, Дервента 09:00 28
Ј.У. Средњошколски центар „Михајло Пупин“, Дервента 11:00 28
потрошачке јединице Градске управе Дервента 12:00 28
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са јавним установама и предузећима који се финансирају из гранта 13:00 14
06.11.2023 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са организацијама проистеклим из одбрамбено отаџбинског рата и из Другог свјетског рата 11:00 14
Политички субјекти, спортске организације, НВО и друга лица заинтересована за јавну расправу 12:00 1

 

Сва лица могу своја учешћа узети достављањем писаних приједлога, примједби и сугестија на званичну е-маил адресу derv-fin@teol.net , поштом или шалтер салу закључно са 16. новембром 2023. године да је запримљено код органа који спроводи јавну расправу.

 

Одјељење за финансије овај позив поставиће на званичну интернет страницу Града Дервента www.derventa.ba у дијелу који се односи на „Буџет“ и огласну таблу Града Дервента, а обавјештење објавити у Дервентски лист.

Циљ јавног позива је упознавања јавности у процесу доношења Буџета Града Дервента за 2023. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за утврђивање Приједлога буџета Града Дервента.

 

nacrt_budzet_grada_2024