Одржана 29. сједница Скупштине града Дервента

Feb 13 2024

Одборници Скупштине града Дервента на 29. сједници усвојили су Приједог рјешења о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Дервента,  Приједог рјешења о именовању в.д. директора Јавне установе „Центар за социјални рад Дервента“ и Извјештај о реализацији расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју града Дервента у 2023. години у износу од 470.636,17 КМ.

Предсједници Савјета мјесних заједница, на основу данас усвојене одлуке, имаће мјесечну накнаду у бруто износу од 100 марака, односно 60 КМ нето.

Одборници су усвојили Одлуку о продаји службених возила у власништву града Дервента, као и Приједлог плана коришћења средстава остварених од концесионе накнаде за 2024. годину.

Усвојена је и одлука о коришћењу средстава наплаћених од накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредено у износу од 140.000 КМ.

Подршку је добио и Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и Приједлог одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени 1м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју града Дервента у 2023. години.

Информација о упису ученика и стручној заступљености наставног кадра у школској 2023/2024. у основним школама „Никола Тесла“, „19. април“, „Ђорђо Панзаловић“ и „Тодор Докић“, као и у обје средње школе уз осврт на план уписа ученика у прве разреде средњих школа у школској 2024/2025. години, добила је подршку одборника.

Усвојен је и Приједлог рјешења о разрјешењу члана Градске изборне комисије Дервента, као и одлука о замјени некретнина између града и приватног лица.