Обавјештење за усмени интервју

Jul 10 2024

Обавјештава се кандидат о усменом интервју по расписаном Јавном конкурс за попуњавање упражњеног  радног мјеста у статусу службеника у Градској  управи града  Дервента, број 02-120-23/24 од  11. јун 2024. године, на радно мјесто Самостални стручни сарадник за планирање и организацију цивилне заштите у Одјељењу за стамбено – комуналне послове, који је објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 53/24 од 18. јуна 2024. године, дневним новинама „Глас Српске“ од 19. јула 2024. године, те у Дервентском листу и званичној интернет страници Града Дервента, одржаће се дана 19. јула 2024. године   (петак)  у Административној згради Града  Дервента (конференцијска сала) ул Трг ослобођења број 3, Дервента за  кандидата који испуњава опште и посебне услове из Јавног конкуса:

  1. Бојан Ћорић, у 14 часова.

 

обавјештење