ОБАВЈЕШТЕЊЕ за занитересовану јавност о захтјеву за издавање еколошке дозволе

May 12 2021

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за заинтересовану јавност о захтјеву за издавање еколошке дозволе привредном друштву „ДРВОПРЕРАДА ЂУРИЋ“ д.о.о.