Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2020. годину

Sep 30 2020
nacrt rebalansa_2020_web

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК -ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 

Број:04-400-3/20

Датум: 25. 09. 2020. године

 

П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у на

утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2020. годину

 

Начелник општине Дервента, у складу са чланом 31. став 1. тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и чланом  68. став 1. тачка 3) Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) донио је Одлуку о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2020. годину, број 02-400-3/20 од 18. 09. 2020. године (у даљем тексту: Одлука).

У складу са тачком 2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2020. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми, обављањем стручних расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента и јавну расправу са осталим корисницима буџета, у периоду од  25. 09. 2020. године до 30. 10. 2020. године.

Стручна расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента обавиће се према следећем распореду:

датум назив потрошачке јединице вријеме почетка јавне расправе мјесто – канцеларија број
09.10.2020. Ј.У. Центар за културу, Дервента 09:30 28
Ј.У. Туристичка организација општине Дервента, Дервента 10:30 28
Ј.У. Спортски центар, Дервента 11:30 28
Ј.У. Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Дервента 13:30 28
Јавна предшколска установа „Трол“, Дервента 14:30 28
12.10.2020. ЈЗУ Дом здравља Дервента 09:30 28
Ј.У. Стручна и техничка школа, Дервента 10:30 28
Ј.У. Средњошколски центар „Михајло Пупин“, Дервента 12:30 28
Ј.У. „Центар за социјални рад Дервента“, Дервента 13:30 28
13.10.2020. потрошачке јединице Општинске управе Дервента 11:30 28
15.10.2020 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са јавним установама и предузећима који се финансирају из гранта 09:30 14
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са организацијама проистеклим из одбрамбено отаџбинског рата и из Другог свјетског рата 11:30 14
остали учесници, спортске организације, НВО и друга лица заинтересована за јавну расправу 12:30 1

Одјељење за финансије овај позив поставиће на званичну интернет страницу општине Дервента www.derventa.ba у дјелу који се односи на „Буџет“ и огласну таблу општине Дервента, а обавјештење објавити у Дервентски лист.

Циљ јавног позива је упознавања јавности у процесу доношења Ребаланса Буџета општине Дервента за 2020. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за утврђивање Приједлога буџета општине Дервента.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                       

 Миле Стринић, с. р.