КОНКУРС „Образовањем кроз игру“

Sep 08 2020

КOНКУРС  – Нeвид Teaтaр : Joш 7 дaнa дo зaтвaрaњa рeгиoнaлнoг кoнкурсa у oквиру прojeктa „Oбрaзoвaњeм крoз игру“

 

НЕВИД ТЕАТАР : ЈОШ 7 ДАНА ДО ЗАТВАРАЊА РЕГИОНАЛНОГ КОНКУРСА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА
                                                                             „ОБРАЗОВАЊЕ КРОЗ ИГРУ“

Напиши оригиналну бајку или басну за
дјецу НА ТЕМУ КУЛТУРНИХ РАЗНОЛИКОСТИ и
пошаљи до 15. 9. 2020. до 23 часа и 59 минута.

Наградни фонд износи 3.000,00 КМ.

На основу до 10 изабраних бајки или басни за дјецу, Невид театар ће штампати илустровану књигу (електронска верзија ће бити доступна
на веб сајту пројекта), као и објавити аудио-књигу и верзију аудио-књиге за дјецу са потешкоћама у развоју.

За више информација о правилима учешћа и резултатима конкурса можете посјетити страницу пројекта:

www.obrazovanjekrozigru.com [4] или www.nevidteatar.com [5]