Инфорамција из Одјељења за стамбено-комуналне послове

5
Aug 02 2022

Информација :

Расписан је тендер за избог извођачам, те завршетак игралишта на Чардаку